logo
logo

Abonnementen Pro/ Subscription fee increase

Het aanmaken van abonnementen met automatische periodieke betalingen kan standaard in de gratis versie van Paytium. Maar als jouw verkopen goed beginnen te lopen, krijg je behoefte aan meer inzicht en controle over je abonnementen.Ook wil je de mogelijkheid om het abonnementsgeld te verhogen van bestaande klanten. Daarvoor is Abonnementen Pro, onderdeel van Paytium Pro.

Meer inzicht en controle over abonnementen

 

Subscription fee increase – Incasso Bedrag verhogen van je abonnementen

Vanaf versie 4.4.2 is het mogelijk om het abonnementsgeld te verhogen voor bestaande klanten, zonder een abonnement eerst te moeten annuleren en de abonnementhouder te vragen om een nieuwe mandaat aan te maken. Sinds versie 4.4.2 kan dit zelfs al na de eerste wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse lidmaatschap.
Wel is het en blijft het belangrijk, je klanten correct op de hoogte te brengen van de aankomende verhoging. Het is en blijft belangrijk om vooraf toestemming te vragen voor de automatisch periodieke afschrijvingen, aangezien het eerste bedrag het bedrag is die je klant met je heeft afgesproken bij het starten van een abonnement SEPA Debet Direct.
Een verhoging van een tarief ? Ook dan is het aangeraden je klanten dienovereenkomstig te informeren. Een nieuw abonnementstarief voor nieuwe klanten is natuurlijk altijd mogelijk.
Tip: Belangrijk is ook om duidelijk te maken dat als men het niet eens is met het tariefsverhoging men op kan zeggen per volgende opzeggingsdatum. Daarvoor is er een functie toegevoegd – een selectievakje om de knop “Cancel Subscription” te tonen/verbergen voor de abonnementhouder.
 

Rechts zie je ‘Change subscription fee’ en “Show Cancel subscription” checkbox knop.

Change subscription fee

Bij ‘Change subscription fee’ kan je een nieuwe tariefbedrag invoeren en vervolgens op “Update fee” klikken en zo het nieuwe bedrag verhoging bijwerken.
 

Er verschijnt een bevestiging pop-up, met de vraag of je zeker bent dat je het abonnement tarief wilt wijzigen, in dit geval verhogen.
 

Klik vervolgens “Yes“ als dat is wat je wilt en verschijnt er dan de melding “Subscription fee successfully upgraded!“
 

Let op:
Als dit niet het geval is, verschijnt er een Mollie-error foutmelding met uitleg.
Ga naar : https://docs.mollie.com/overview/handling-errors voor alle mogelijke status codes fout meldingen betekenissen.

Tonen/ verbergen “Cancel Subscription” knop

Daarbij is er een andere functie toegevoegd – een selectievakje om de knop “Cancel Subscription” te tonen/verbergen voor de abonnementhouder.
 

Indien je dit mogelijk wilt maken of niet, is het enige wat je moet doen, de knop aan/uit zetten.

Email trigger : “Subscription updated“

Er is ook een voor deze feature een nieuwe email trigger “Subscription updated“ toegevoegd
 

 
Schakel e-mailmelding in
Schakel versturen naar klant(en) in

Subscription Tag {subscription-recurring-payment}

Maak gebruik van de tag – {subscription-recurring-payment} om je klant/ gebruiker het nieuwe abonnement tarief te tonen.
 

Let op:
Hou er rekening mee dat er bij abonnementen in Paytium twee belangrijke datums zijn. De datum waarop de eerste betaling (first payment date) gedaan wordt, en de datum waarop de herhaalbetalingen beginnen (start renewals).

Deze “tag” wordt niet aangemaakt bij de eerste betaling (first payment) van het abonnement, maar alleen bij een herhaalbetaling (renewals). {subscription-recurring-payment} weerspiegelt de allerlaatste betaling en deze betaling maakt mogelijk geen deel uit van een abonnement, maar van het betalingsformulier van een andere gebruiker, wat wellicht geen abonnementsvorm is.

Let op:
Hierdoor kan het zijn dat deze tag ontbreekt.
Zie je het niet? Copy/paste maar gerust uit deze handleiding:
{subscription-recurring-payment}

Veelgestelde vragen

FAQ: Zal de verhoging van mijn subscription fee voor bestaande abonnementhouders enige invloed hebben op het interval (interval) en de duur (times) van het abonnement?
Nee. Als je recurring payments wilt ontvangen in WordPress met Paytium moet je twee zaken op orde hebben:

  • wanneer wil je incasseren, dit noemen we in de code interval
  • hoe vaak in totaal wil je incasseren, dit noemen we in de code times

Een verhoging van je fee zal geen invloed hebben tenzij je deze twee zaken
niet op orde hebt.

FAQ: In My Profile/User Profile > Subscription form met interval_options/ is er een optie om een abonnement te bewerken “Upgrade options”. Wordt bij een tariefswijziging het interval ook geüpgraded?

Als de klant een upgrade uitvoert, wordt het abonnementsinterval ook geüpgraded naar één ingesteld in de shortcode van het abonnement.
Als jij als beheerder het abonnementstarief van de klant verhoogt, wordt het interval niet gewijzigd.

FAQ: Wat gebeurd er met de ingestelde opties wanneer er een tariefswijziging plaatsvind?

Bij een abonnementstariefswijzijging zal het laagste bedrag niet meer getoond worden. Alleen een optie voor een hoger bedrag of bedragen, als die er zijn.

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl