logo
logo

Automatische emails

Stuur automatisch e-mails nadat klanten een betaling hebben geplaatst in Paytium.

Met deze Email functionaliteit vind je in WordPress onder het menu van Paytium een nieuwe optie “Emails”. Dat is een overzicht waar je zelf emails aan kunt maken.

Zowel over het onderwerp als de inhoud van de emails heb je volledige creatieve vrijheid. Met ’tags’ kun je automatisch de relevante informatie uit betalingen in de emails tonen.

 • Je kunt een onbeperkt aantal emails maken die reageren op één of meerdere betaal statussen.
 • Emails kun je verzenden aan klanten, jezelf of andere email adressen die je zelf invoert.
 • Informatie uit je eigen velden (custom fields) kun je ook in emails gebruiken.De email functionaliteit vind je onder Paytium > Emails in de WordPress admin. Er worden standaard twee voorbeeld emails toegevoegd, als je die activeert werken ze meteen. Met de “Nieuw” knop kun je nieuwe Emails aanmaken. Eigenlijk zou het interface gebruiksvriendelijk en voor de hand liggen moeten zijn, als dat niet zo is en je er dus niet uit komt, horen wij dat graag: support@paytium.nl.

Je kunt emails versturen op basis van:

  • Betalingen: op status betaald, geannuleerd, verlopen, mislukt, terugbetaald en gestorneerd.
  • Abonnementen: na de betaling van het eerste termijn, een geslaagde herhaalbetaling, een mislukte herhaalbetaling of een geannuleerd abonnement.
  • De order status van een betaling: nieuw, verwerken, voltooid.

Het is tevens mogelijk bijlagen toe te voegen aan deze emails, en die automatisch mee te sturen naar de klant/bezoeker. De mogelijkheid vindt je in Paytium > Emails > Open email > ‘Email bijlagen’.

 

Paytium Emails voor automatische mails in Paytium, de WordPress iDEAL plugin

Paytium Emails voor automatische mails in Paytium, de WordPress iDEAL plugin

Specifieke emails per formulier

Standaard zal een goed ingestelde email verzonden worden voor alle formulieren waaraan de voorwaarden van die email voldaan wordt.
Bij Paytium > Emails zie je een column “ID” met het nummer van de email. Noteer welke email je bij welk formulier wilt verzenden.

Ga nu naar je Paytium formulier, en schrijf daar de nieuwe shortcode bij het formulier waar je een specifieke email aan toe wilt voegen, voor de afsluitende [/paytium]. De shortcode is zoals de onderstaande, waarbij je 9031, 9035 vervangt met de IDs van jou emails. Als je er meerdere hebt kun je ze dus scheiden met een comma.
[paytium_emails id="9031, 9035" /]

Herhaal dit voor ieder formulier. Een voorbeeld van het eindresultaat:

[paytium name="Shop" description="Product" amount="45" button_label="Betalen >>"]
[paytium_field type="email" label="E-mail" required="true" /]
[paytium_field type="firstname" label="Voornaam" required="true" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam" required="true" /]
[paytium_emails id="9031, 9035" /]
[/paytium]

Als daarna het formulier ingezonden wordt, zullen alleen de emails verzonden worden die gedefinieerd zijn in de [paytium_emails /] shortcode. Deze shortcode respecteert ook de andere “verplichtingen” van de email, zoals de gekozen status, of de email actief is enzovoort.

Als je graag wilt dat er helemaal geen emails worden verzonden na een bepaald formulier, kun je gebruik maken van de code [paytium_emails none].

FAQ: De tags in de geautomatiseerde e-mails veranderen steeds, hoe dit te vermijden?

Stelling:
De tags in de geautomatiseerde e-mails veranderen steeds, je pas ze aan in het gedeelte voor de e-mail bijv {pt-field-email-9}, dan wordt de volgende x de nummering automatisch veranderd naar {pt-field-email-24} en hierdoor worden de gegevens niet mee gestuurd in de e-mail : de tags veranderd dus van bijvoorbeeld 3 naar 23, je wilt weten hoe je dat kan uitschakelen?
Oplossing:
Het advies blijft om 1 formulier per pagina te plaatsen. Als je één e-mail template voor meerdere formulieren gebruikt, moet je de velden in dezelfde volgorde plaatsen. Als je verschillende velden in deze formulieren heeft, moet je verschillende templates voor die formulieren maken en de shortcode [paytium_emails] gebruiken.
Ga ook naar : https://www.paytium.nl/handleiding/veelgestelde-vragen/waarom-en-hoe-je-verschillende-formulieren-gebruikt/

Tip: specifieke informatie, specifiek formulier

De volgende tip is alleen van toepassing indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt meer dan een formulier waarvoor je een email wilt sturen
 • Je wilt specifieke informatie uit het formulier in een email tonen (niet alleen bedrag en status)

Bij Paytium > Emails kun je ervoor kiezen om informatie uit een formulier in de email te tonen door middel van tags. Je kunt tags ook gebruiken om informatie uit een specifiek extra veld te tonen, bijvoorbeeld tag {pt-field-text-1} die in een bepaald formulier de informatie “Voornaam: David” heeft.

Maar, let op, als je een email stuurt die “reageert” op meerdere formulieren, dan kan het zijn dat de tag {pt-field-text-1} bijvoorbeeld in een ander formulier helemaal niet een “Voornaam” veld is, maar bijvoorbeeld “Adres”. Dit is afhankelijk van hoe jij je formulieren hebt opgebouwd.

De gemakkelijkste manier om hier mee om te gaan, is het gebruik van specifieke emails per formulier (zie bovenstaand hoofdstuk) op het moment dat je emails met specifieke tags wilt sturen en meerdere formulier op je website hebt.

De “Mail From” naam en email

Als er emails worden gestuurd via WordPress, gebeurt dat met de standaard email gegevens naam “WordPress” en email “wordpress@jouwdomein.nl”. Dat ziet er niet professioneel uit, en er is een verhoogde kans dat de mails in de spam folder komen.

Indien je dit nog niet hebt aangepast hebt met een plugin zoals WP Mail From II kun je dit ook in aanpassen in Paytium zelf onder Paytium > Instellingen > Geavanceerd. Dit geldt dan alleen voor emails die verzonden worden door Paytium.

Zorgvuldig omgaan met tags en formulier informatie

Tags kunnen gebruikt worden voor het tonen van informatie uit Paytium formulier-velden in emails (Paytium > Emails) en facturen (Paytium > Instellingen > Facturen). Een tag ziet er bijvoorbeeld zo uit: {pt-field-text-1}. Tags worden nu dynamisch per formulier aangemaakt, dat betekent het volgende.

 • Als je de volgorde van velden aanpast in je formulier, is de tag misschien aangepast en zal die tag niet meer de gewenste informatie in een email of factuur tonen. Als je velden verwijdert of toevoegt, of de volgorde van velden aanpast, moet je dus je emails en factuur template nakijken en wellicht ook aanpassen.
 • Als je meerdere formulieren hebt, dan kan een tag in een email of factuur voor een bepaald formulier geen of andere informatie tonen als de email of factuur gebruikt wordt voor een ander formulier.

De oplossing voor emails, is om specifieke emails per formulier te gebruiken. De oplossing voor facturen, is om in ieder formulier de NAW gegevens die je nodig hebt voor de facturen, bovenaan het formulier te zetten en om maar één formulier per pagina in WordPress te hebben.

Dit is niet echt logisch of gebruiksvriendelijk, en dat vinden wij heel jammer. Om dit op te lossen zijn wij bezig met een form builder. Dit is grafische formulier bouwer voor Paytium, zodat je straks formulieren kan bouwen zonder shortcodes. Dan zijn dit soort foutjes en problemen verleden tijd!

Tag {subscription-recurring-payment}

Sinds versie 4.4.2 kan er gebruik gemaakt worden van de Subscription Tag {subscription-recurring-payment} om je klant/gebruiker een nieuwe abonnement tarief te tonen.
Kan je bereiken door gebruik te maken van Paytium Pro, waar de functionaliteit “Subscription fee increase” in zit.

Wanneer tags niet zorgvuldig toegepast worden is het goed mogelijk dat een specifieke email niet verschijnt of verstuurd wordt.

Je wilt altijd onnodige <a>-html tags vermijden.

De tags van de e-mail template kopiëren als reguliere tekst en niet aanvinken zoals aangegeven in de plugin ‘click on tag to insert it into your content’ veroorzaakt dat een specifieke email niet verschijnt of verstuurd wordt.

Door te kopiëren ipv ‘click on tag to insert’ worden er onnodige <a> html tags gegenereerd . De PHP ‘probeert’ namelijk ‘de (verkeerd ingevoerde) ‘Tags’ om te zetten naar de feitelijke velden die vervolgens resulteren in een fout en het vervolgens mis gaat.

Neem als voorbeeld de tag payment-id en zie rood vakje wat plugin aanraad:

 

Automatische email versturen op basis van abonnementen

In Automatische emails Paytium hebt je te maken met verschillende email statussen aanmaak met email triggers.
De email triggers dienen separaat goed ingesteld te zijn. Indien die niet goed zijn ingesteld/aangevinkt dan wordt er natuurlijk geen emails aangemaakt.
Hebt je een ‘subscription’ shortcode dan is het belangrijk om je subscription triggers vervolgens goed in te stellen.
‘Subscription’ emails kan je versturen op basis van:
Abonnement eerste betaling, Abonnement verlenging betaald, Abonnement verlening mislukt, Abonnement verlenging geannuleerd, Abonnement incasso bedrag verhogen bijgewerkt.

En sinds Paytium versie 4.4.2 met de Paytium Pro functionaliteit “Subscription fee increase” is het mogelijk het abonnement incasso bedrag te verhogen van bestaande klanten, waarvoor de email trigger “Subscription updated“ ingesteld moet worden.
Vergeet niet als je abonnementen gaat verkopen de Sepa Direct Debet voor automatische incasso’s aangevraagd, geverifieerd en geactiveerd is in je Mollie account.

Email Trigger ‘Payment status’ triggers en ‘Subscription’ triggers:

Email triggers voor abonnementen zijn gescheiden van de ‘Payment status’ .
Derhalve zullen initiële of ‘renewal’ abonnementen de triggers van de status van de betalingen niet beïnvloeden.
Emails triggers kunnen separaat ingesteld worden als ‘subscription first payment’/ ‘subscription renewal paid’ met hun eigen abonnementen status fix.

 

Stel:
Je klant vult het formulier in, ontvangt een contract/bijlage inclusief de maandelijkse betalingen, betaalt en ontvangt vervolgens een email ter bevestiging van het contract/bijlage.
Bij de eerstvolgende betaling ontvangt je klant het contract weer en dat is niet de bedoeling.
Je wilt dat er alleen 1 e-mail met het contract/bijlage wordt verzonden wanneer de eerste betaling wordt gedaan en niet nog een keer bij de vervolgbetalingen.
Hoe vermijd je dit?

Schakel de juiste email trigger in je email template in:

 

Email trigger “Subscription updated“

Sinds versie 4.4.2 is er voor de nieuwe Paytium Pro functionaliteit Subscription fee increase – abonnement incasso bedrag verhogen van
bestaande klanten, de email trigger “Subscription updated“ toegevoegd.
Kan je bereiken door gebruik te maken van Paytium Pro, waar de functionaliteit “ Subscription fee increase” in zit. Zie ook Zorgvuldig omgaan met tags en formulier informatie hierboven.

FAQ: Waarom komen emails niet aan of in de ongewenste mail?

Controleer eerst of emails wel verzonden worden door WordPress. Installeer daarvoor WP Mail Logging en doe daarna een (test) betaling. E-mails die je ingesteld hebt worden dan verzonden en ook geregistreerd in WP Mail Logging. Als je geen mails in het log ziet worden ze niet verzonden.
Controleer dan al je email instellingen in Paytium, in het formulier zelf en in Paytium > Emails.

Als je wel mails in het log ziet, worden ze wel verzonden maar komen ze blijkbaar niet aan. Wellicht komen ze in de ongewenste inbox, of worden ze op server niveau geblokkeerd. Lees verder om daar meer over te leren.

Dat mails verzonden via Paytium in de ongewenste inbox komen, ligt niet specifiek aan Paytium. Dit is een bekend probleem wat soms voorkomt bij emails die via WordPress verzonden worden. Paytium maakt gebruikt van wp_mail om emails te verzenden via WordPress.

Er zijn een aantal manieren waarop je dit kunt proberen te verhelpen. In feite denkt de email software (Gmail, Outlook etc) van jouw klant, dat de emails die je website verzend, spam zijn. Dat wil je voorkomen.

 • Installeer WP Mail From II zoals beschreven in de bovenstaande paragraaf. Het niet gebruiken van de standaard email naam en address (wordpress@….) kan al invloed uitoefenen op hoe email software reageert op de mails die via WordPress verzonden worden. Gebruik een normal email adres zoals info@… met de domeinnaam van de verzendende website.
 • Voeg meer tekst toe aan de email. Erg korte emails, met bijvoorbeeld alleen een zin “Bestelling geplaatst” worden sneller bestempeld als spam. Je kunt ook onderaan een email een paragraaf “Over Ons” toevoegen bijvoorbeeld. Jouw klant zal die niet snel lezen (maar vindt het misschien wel leuk!), maar email software waardeert het zeker!
 • Gebruik weinig HTML in je emails. Emails worden sneller in de inbox bezorgd als er niet teveel afbeeldingen en HTML in zit.
 • Gebruik een tool zoals mail tester om de kwaliteit van je emails te verbeteren.
 • Gebruik geen “spammy” woorden in je emails.
 • Controleer of jou website/server op een blacklist staat. Soms staat de hele server waar jou website ook op draait op zo’n blacklist omdat een andere website op die server spam heeft verzonden. Dat kun je bijvoorbeeld controleren bij MX Toolbox.
 • Zie ook deze tips.
 • Voor de meeste website’s is de laatste tip een beetje teveel van het goede, maar de emails uitbesteden aan PostMark, SendGrid (bijvoorbeeld) is ook effectief.
 • Nu heeft WP Mail logging geprobeerd een email te verzenden . Maar de STMP plugin niet. Probeer eerst WP error log of PHP error log om foutmelding op te sporen en te verhelpen.
 • Controleer de e-mail id in je formulier, die heb je natuurlijk nodig om een email
  verzenden
 • Controleer of alle e-mail momenten/e-mail triggers goed zijn ingesteld

FAQ: Tags aanklikken – Hoe belangrijk is ‘click on tag to insert it into your content’?

Door te kopiëren ipv ‘click on tag to insert’ worden er onnodige <a> html tags gegenereerd . De PHP ‘probeert’ namelijk ‘de (verkeerd ingevoerde) ‘Tags’ om te zetten naar de feitelijke velden die vervolgens resulteren in een fout en het vervolgens mis gaat. Tags van de e-mail template kopiëren als reguliere tekst en niet aanvinken zoals aangegeven in de plugin ‘click on tag to insert it into your content’ veroorzaakt dat een specifieke email niet verschijnt of verstuurd wordt.(Zorgvuldig omgaan met tags en formulier informatie) Advies is altijd:

 • Controleer en vermijd altijd onnodige <a>-html tags
 • Een tag niet kopiëren maar aanvinken.

FAQ: Emails en de open status

Vroeger (voor Paytium 3.0) kon je een email sturen als een betaling een open status had. Hier was veel verwarring over omdat iedere betaling de status open krijgt, in eerste instantie, en daarna doorgaat naar status “betaald” of “verlopen” bijvoorbeeld. Daarom is het advies nu om geen emails te sturen op de status open, en dit kan ook niet meer voor nieuwe emails vanaf Paytium 3.0.

Mocht je nog wel oude emails hebben die ingesteld waren met status open, dan kun je die status eenvoudig verwijderen. Ga naar Paytium > Emails en open de desbetreffende email. Als je nu de email opslaat, zal “open” als status verwijderd worden en zal de email niet meer voor open betalingen gestuurd worden.

FAQ: Automatische e-mailbevestiging met uniek nummer

Een handige tag waarmee je mensen een uniek nummer kan even is {payment-id}. Dit kun je bijvoorbeeld gebruiken als ticket nummer bij een evenement. Als je deze toevoegt aan de email, zal die automatisch omgezet worden tot een uniek nummer in de email die de bezoeker ontvangt. Dit nummer is ook het nummer van de betaling, dus je kunt met een print van die email ook de betaling terugzoeken in Paytium. Heel handig dus!

FAQ: Andere “Mail From” gegevens per email

Het is mogelijk om per email in Paytium andere “Mail From” gegevens e gebruiken, als je voldoende ervaring hebt met het schrijven van simpele PHP code. Een voorbeeld:

add_filter( 'pt_email_id', 'check_email_id' );
function check_email_id($id) {
if ($id == 'your_id') { // Put needed email ID here
add_filter('paytium_mailfrom_name', 'my_custom_mail_from_name', 10);
add_filter('paytium_mailfrom_email', 'my_custom_mail_from', 10);
}
else {
remove_filter('paytium_mailfrom_name', 'my_custom_mail_from_name', 10);
remove_filter('paytium_mailfrom_email', 'my_custom_mail_from', 10);
}
}

function my_custom_mail_from_name() {
return get_option('paytium_mailfrom_name'); // or custom string: return 'My name';
}
function my_custom_mail_from() {
return get_option('paytium_mailfrom_email'); // or custom email: return 'my-email@example.com';
}

FAQ: Is bijvoorbeeld het ‘To’ field door jullie te wijzigen of gebruikt Paytium daar een standaard functie binnen WordPress voor?

Zoals je hoster wellicht aangeeft moet <> worden toegevoegd aan de ontvanger.
Paytium gebruikt WP standard function wp_mail() , dus moet je nergens <> toevoegen.

FAQ: Klopt het dat het niet mogelijk is om in de mails via Paytium afbeeldingen te
embedden?

Ja, het is mogelijk in Paytium om je images te embedden om je email content en wel zo:

Ja, het is mogelijk in Paytium om ze als bijlage mee te sturen en wel zo

FAQ : Hoe voorkom ik dat een email verstuurd wordt?

Aan het formulier waar je helemaal geen mail wilt sturen kun je ook
toevoegen [paytium_emails none]

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl