logo
logo

MailChimp

Voeg email adressen die je ontvangt via Paytium geautomatiseerd toe aan je MailChimp lijsten.

De MailChimp koppeling kun je eenvoudig aanzetten voor alle Paytium formulieren via de Instellingen.

Als je meer flexibiliteit nodig hebt, kun je ook per formulier en zelfs per email veld instellen wat er met een email adres moet gebeuren.

Met deze mogelijkheid kun je ook laten betalen voor toegang tot een nieuwsbrief. Je kunt namelijk instellen dat emails alleen gekoppeld worden als de betaling daadwerkelijk geslaagd is.

MailChimp koppeling voor Paytium, de iDEAL plugin voor WordPressAlgemene instellingen

De MailChimp integratie kun je algemeen instellen voor alle Paytium formulieren, of per formulier specifiek. Voor de algemene instellingen kun je terecht onder Paytium > Instellingen > Marketing > MailChimp. Of je de algemene instelling gebruikt of per formulier de email marketing instelt, bij het veld email moet altijd het volgende toegevoegd worden (zoals je ook in onderstaande voorbeelden ziet: newsletter="mailchimp".

Overigens werkt de MailChimp koppeling ook als Paytium in de test-modus is, dus je kunt echt helemaal testen of mensen na een (test)betaling aan de nieuwsbrief worden toegevoegd.

MailChimp koppeling voor Paytium, de iDEAL plugin voor WordPress

Simpel (voorbeeld) formulier

Daarnaast moet je bij ieder veld van het type “email” aangeven dat je wilt dat emails in dat veld verwerkt worden naar MailChimp. Dat doe je door newsletter=”mailchimp” toe te voegen aan het email veld, zoals in onderstaand voorbeeld.

[paytium name="Formulier naam" description="Product naam" amount="50,00"]

[paytium_field type="firstname" label="Voornaam"  default="David" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam"  default="de Boer" /]

[paytium_field type="email" label="Email" required="true" newsletter="mailchimp" /]

[/paytium]


Geavanceerd (voorbeeld) formulier

Er zijn een aantal opties waarmee je per formulier kunt instellen hoe je wilt dat de MailChimp koppeling werkt. Deze opties of “argumenten” voeg je toe aan het email veld, zoals in onderstaand voorbeeld.


[paytium name="Formulier naam" description="Product naam" amount="50,00"]

[paytium_field type="firstname" label="Voornaam"  default="David" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam"  default="de Boer" /]

[paytium_field type="email" label="Email" required="true" newsletter="mailchimp" newsletter_hide_checkbox="false" newsletter_label="Meld je aan op onze nieuwsbrief" newsletter_after="true" newsletter_list="xxx" newsletter_group="xxx" /]

[/paytium]

De geavanceerde opties zijn niet verplicht. Als je denkt ze te willen gebruiken, neem dan rustig de onderstaande uitleg door.

  • newsletter="mailchimp" zorgt ervoor dat Paytium weet dat je een email adres naar MailChimp wilt verzenden
  • newsletter_label="Jouw tekst" heeft je de mogelijkheid om een eigen tekst bij het vinkje te plaatsen, voorbeeld “Inschrijven op nieuwsbrief?”
  • newsletter_hide_checkbox="true" geeft je de mogelijkheid om helemaal geen vinkje te tonen, mensen worden altijd toegevoegd aan MailChimp
  • newsletter_after="true" zorgt ervoor dat mensen alleen aan de nieuwsbrief worden toegevoegd als de betaling daadwerkelijk geslaagd is
  • newsletter_list="xxxx", newsletter_groups="xxxx", newsletter_groups="xxxx" kun je gebruiken als je wilt afwijken van de algemene instellingen in Paytium. Emails in dit formulier worden dan toegevoegd aan MailChimp zoals in deze opties aangegeven, en niet zoals in de Paytium instellingen. Je moet hier de ID’s van de lijsten en groepen invullen, niet hun namen! In Paytium zit een handig overzicht van die ID’s onder Paytium > Instellingen > Marketing > MailChimp.
  • newsletter_tags="xxxx" kun je gebruiken als je wilt afwijken van de algemene instellingen in Paytium. Emails in dit formulier krijgen dan in MailChimp de tags zoals in deze optie aangegeven, en niet zoals in de Paytium instellingen. Je moet hier de naam van de tag invullen, gescheiden met een comma.

Vanaf Paytium versie 4.4.2 is het mogelijk om in je Mailchimp lijsten informatie uit een formulier te tonen door middel van tags newsletter_tags="xxxx".

Vanaf Paytium versie 4.4.2 ook mogelijk gemaakt om meerdere groepen tegelijk toe te voegen newsletter_groups="xxxx"

Naam ook naar MailChimp sturen

Standaard kun je de voornaam en achternaam van een nieuwsbrief abonnee meesturen naar MailChimp. Daarvoor moet je in je Paytium formulier wel twee velden van type ‘firstname’ en ‘lastname’ toevoegen, zoals onderstaand voorbeeld.

LET OP: De velden van type ‘firstname’, ‘lastname’ en ‘email’ moeten in die volgorde staan! Er mogen geen andere velden tussen deze drie velden staan.

Wanneer je wilt dat alleen een (volledige) naam met MailChimp gedeeld wordt, log je in op MailChimp, selecteer je “Lists”, kies jou lijst, kies “Settings”, kies “List fields and *|MERGE|* tags”. Pas daar FNAME aan naar NAME, zonder de F. En daarnaast verwijder LNAME. Voeg tevens in je Paytium formulier een veld toe van type ‘name’, zoals in onderstand voorbeeld.

LET OP: De velden van type ‘name’ en ‘email’ moeten in die volgorde staan! Er mogen geen andere velden tussen deze twee velden staan.

 

Telefoonnummer en aangepaste velden ook naar MailChimp sturen:

Vanaf versie 4.1.3 is het nu mogelijk om ook de telefoonnummer en aangepaste velden in te
stellen en meesturen naar MailChimp.

De velden die je wilt sturen naar MailChimp kan je als volgt bewerkstelligen:

Voeg (mc_custom_field) met je TAG naam of Mailchimp veld in je Paytium formulier veld zo:

[paytium_field type="text" label="Custom Field" mc_custom_field="TEST_FIELD" /]

Zo krijg je je MailChimp TAG:

* Ga naar je MailChimp account -> Audience -> Settings

* Vervolgens ga je naar “Audience fields and *|MERGE|* tags”

* Hier kan je naar wens velden tags kopiëren en/of bewerken en velden bewerken, verwijderen of
maken.

 

Let op: Aangepaste velden zijn ‘to your liking’ dus op maat en naar keuze.

Let hierbij altijd op de volgende punten:
Altijd de koppeling met MailChimp met name de MailChimp custom fields gebruiken.
Dat je instellingen van Paytium MailChimp goed ingesteld zijn: API keys, Group ID en de List ID
Is de email shortcode in het Engels ? (Niet Engelse letters / een verschillende unicode gebruik ?)
Controleren op verkeerde ‘characters’
Checken op een JS issue, een cookie probleem of een thema conflict.

Voorbeeld code:
naam , achternaam , e-mailadres en aangepaste velden in de lijst krijgen:

[paytium_field type="firstname" label="Voornaam" default="David" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam" default="de Boer" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" newsletter="mailchimp" newsletter_after="true" newsletter_hide_checkbox="true" /]
[paytium_field type="text" label="Custom Field" mc_custom_field="MMERGE5" /]
[/paytium]

Ook nog een voorbeeld code met uitgebreide custom fields:

[paytium name="235euro" description="Gift 235 euro" amount="235,00"]
[paytium_field type="firstname" label="Voornaam" required="true" placeholder="Voornaam*" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam" required="true" placeholder="Achternaam*" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" newsletter="mailchimp" placeholder="Email*" newsletter_after="true" newsletter_hide_checkbox="true" /]
[paytium_field type="text" label="Bedrijf of organisatie" placeholder="Bedrijf of organisatie - indien van toepassing" mc_custom_field="MMERGE3" /]
[paytium_field type="text" label="BTW nummer" placeholder="BTW nummer - indien van toepassing" mc_custom_field="MMERGE15" /]
[paytium_field type="text" label="Straat" placeholder="Straat*" required="true" mc_custom_field="MMERGE10" /]
[paytium_field type="text" label="Nummer" placeholder="Nummer*" required="true" mc_custom_field="MMERGE11" /]
[paytium_field type="text" label="Bus" placeholder="Bus" mc_custom_field="MMERGE12" /]
[paytium_field type="text" label="Postcode" placeholder="Postcode*" required="true" mc_custom_field="MMERGE13" /]
[paytium_field type="text" label="Woonplaats" placeholder="Woonplaats*" required="true" mc_custom_field="MMERGE14" /]
[paytium_field type="checkbox" label="Ik ontvang graag de e-nieuwsbrief" options="Ik ontvang graag de e-nieuwsbrief/Ik ontvang graag het zesmaandelijkse magazine" mc_custom_field="MMERGE16" /]
[paytium_field type="hidden" label="Gift" default="Gift 235 euro" required="true" mc_custom_field="MMERGE18" /]
[paytium_button label="Doneer" class="Donatie-235" /]
[/paytium]

Tags toevoegen aan je Mailchimp lijsten

Stelling:
Je wilt verschillende betaal formulieren maken voor verschillende producten/ diensten, en dan dmv de betaling een tag plaatsen zodat je later ook nog weet wat er gekocht is. Je wilt meerdere formulieren gebruiken om gebruikers in de zelfde MailChimp lijst zetten en dan via tags bijhouden vanuit waar ze toegevoegd zijn.
Vanaf Paytium versie 4.4.2 is het mogelijk om in je Mailchimp lijsten informatie uit een formulier te tonen door middel van tags newsletter_tags="xxxx".
Tags kunnen gebruikt worden voor het tonen van informatie uit Paytium formulier-velden. Een tag ziet er bijvoorbeeld zo uit: {pt-field-text-1}. Tags worden nu dynamisch per formulier aangemaakt, dat betekent dat als je de volgorde van velden aanpast in je formulier, is de tag misschien ook aangepast en zal die tag niet meer de gewenste informatie tonen. Als je velden verwijdert of toevoegt, of de volgorde van velden aanpast, moet je dus je emails en factuur template nakijken en wellicht ook aanpassen. Als je meerdere formulieren hebt, dan kan een tag in een email of factuur voor een bepaald formulier geen of andere informatie tonen als de email of factuur gebruikt wordt voor een ander formulier.
Lees ook: Zorgvuldig omgaan met tags en formulier informatie, Wanneer tags niet zorgvuldig toegepast worden is het goed mogelijk dat een specifieke email niet verschijnt of verstuurd wordt en FAQ: Tags aanklikken Hoe belangrijk is ‘click on tag to insert it into your content’

Voorbeeld code:

[paytium name="Form name" description="Payment description"]
[paytium_field type="firstname" label="Voornaam" required="true" /]
[paytium_field type="lastname" label="Achternaam" required="true" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true"
newsletter="mailchimp" newsletter_hide_checkbox="true" newsletter_list=" "
newsletter_tags=" " /]
[paytium_field type="hidden" label=" " default=" " /]
[paytium_field type="label" label=" " amount=" " /]
[paytium_button label=" " /]
[/paytium]

Wat gebeurt er met bestaande abonnee’s?

Het kan voorkomen dat iemand die jou Paytium formulier invult, al een abonnee is in je MailChimp nieuwsbrief/lijst. Paytium probeert dat te herkennen en zal proberen om die abonnee te updaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat de naam van die abonnee in MailChimp gewijzigd wordt naar de (gewijzigde) naam die de abonnee in je Paytium formulier heeft ingevuld.

Het betekent ook dat de abonnee gekoppeld wordt aan een nieuwe groep, als je in het Paytium formulier hebt ingesteld dat je dat wilt. Een bestaande abonnee wordt niet uit een groep gehaald waar hij al in stond, de nieuwe groep wordt alleen maar “erbij” gezet.

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl