logo
logo

Recurring payments

Met Paytium kun je eenvoudig beginnen met het ontvangen van automatisch terugkerende betalingen in WordPress, ook wel recurring payments, voor bijvoorbeeld lidmaatschappen en abonnementen.

De eerste betaling betaalt jouw klant met bijvoorbeeld iDEAL, MisterCash of creditcard. Iedere herhaalbetaling daarna vindt dan automatisch plaats op het door jou vooraf ingestelde interval, bijvoorbeeld twee-wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Mollie gebruikt automatisch de beste betaalmethode voor de herhaalbetalingen: automatische incasso (SEPA Direct Debit) of creditcard. Die inkomsten verschijnen zonder tussenkomst van jou of jouw klant in je Mollie dashboard.

Tevreden gebruikers van Paytium hebben periodieke betalingen in WordPress al ingezet voor:

 • periodieke donaties voor goede doelen
 • betaling voor lidmaatschappen (memberships) van voetbalverenigingen of tijdschriften
 • abonnementsgelden (subscriptions) op diensten zoals WordPress onderhoud

Hou er rekening mee dat Mollie SEPA Direct debit alleen gebruikt in combinatie met periodieke betalingen. Dus SEPA Direct Debit kan niet gebruikt worden voor een eerste betalingen of eenmalige betalingen.

Belangrijke tip

Het is belangrijk om vooraf toestemming te vragen voor de automatisch periodieke afschrijvingen, en om je klant tevreden te houden over jouw product/dienst. Jouw klanten kunnen namelijk een automatische incasso op verschillende manieren terugboeken: tot bijna 60 dagen via hun bank en tot 13 maanden met een “Melding Onterechte Incasso”.

Aan de slag

 1. Installeer eerst de Paytium plugin.
 2. Activeer in je Mollie Dashboard de betaalmethoden minimaal iDEAL en SEPA Direct Debit (SEPA-incasso) en eventueel ook Credit Card. Paytium maakt al gebruik van de “Recurring API” van Mollie, dus de melding “SEPA-incasso via Mollie is alleen te gebruiken via onze Recurring API” kun je negeren.
 3. Om een terugkerende betaling te “maken” moet jouw klant een “eerste” betaling plaatsen, waarmee hij eigenlijk toestemming geeft voor de terugkerende betaling (vraag duidelijk op je website om die toestemming!). Die eerste betaling wordt aangemaakt door Paytium, met bijvoorbeeld de onderstaande code. Als je deze knipt en plakt naar je website, zou het meteen moeten werken.

[paytium name="Formulier naam" description="Abonnement voor product of dienst" button_label="Aanmelden"]
[paytium_subscription interval="7 days" times="10" /]
[paytium_field type="name" label="Volledige naam" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" /]
[paytium_field type="label" label="Subscription €99" amount="99" /]
[/paytium]

De bovenstaande code zorgt ervoor dat er na de eerste betaling, nog maximaal 10 keer om de 7 dagen een automatische betaling van €99 plaatsvindt. Als je meer vrijheid nodig hebt qua bedragen, bekijk dan ook de handleiding Flexibele bedragen.

Verplichte velden

Om terugkerende betalingen te ontvangen met een Paytium formulier gebruik je de code [paytium_subscription /]. Daarnaast is het verplicht om een veld van het type name en email te hebben. Lees hier meer over extra velden. Je mag ook andere extra velden toevoegen.

Wat de naam van de klant betreft: je mag ook een veld type firstname en lastname gebruiken in plaats van alleen name, dan zal Paytium voor Mollie de velden voor Voornaam en Achternaam automatisch samenvoegen.

Interval & times

Als je recurring payments wilt ontvangen in WordPress met Paytium moet je twee zaken op orde hebben:

 • wanneer wil je incasseren, dit noemen we in de code interval
 • hoe vaak in totaal wil je incasseren, dit noemen we in de code times

Interval

Het interval kun je ingeven in days, weeks of months. Het maximum interval is één jaar, dus:  12 months, 52 weeks of 365 days.

Als je bijvoorbeeld wilt dat er wekelijks geïncasseerd wordt, vul je bij interval in 7 days. Als je wilt dat er maandelijks geïncasseerd wordt, dan vul je in 1 month. Als je jaarlijks wilt incasseren vul je 12 months in en niet 1 year.

Als je bezoekers zelf een interval wilt laten kiezen, of überhaupt laten kiezen tussen “wel of geen abonnement, zie dan “Bezoeker zelf interval laten kiezen” of “Abonnement optioneel maken”.

Times

Met times stel je in hoe vaak je wilt incasseren. Als je 10 wilt incasseren (na de eerste betaling) vul je dus in  times="10". Als je doorlopend wilt blijven incasseren, bijvoorbeeld tot de klant opzegt, dan laat je times leeg: times="". Het maximum dat je hier kunt invullen is 255.

Belangrijke data

Hou er rekening mee dat er bij abonnementen in Paytium twee belangrijke datums zijn. De datum waarop de eerste betaling (first payment date) gedaan wordt, en de datum waarop de herhaalbetalingen beginnen (start renewals).

Omdat de eerste betaling nodig is als “bewijs” dat de klant jou toestemming geeft om te incasseren, starten de automatische herhaalbetalingen pas het tweede “interval”.

Een voorbeeld: als je in totaal tien termijnen wilt incasseren, stel je “times” in op 9, want de eerste betaling heeft al plaatsgevonden. Nog een voorbeeld: als je in totaal 12 maanden een bedrag in rekening wilt brengen, stel je “times” in op 11, want de eerste betaling maakt het totaal dan 12.

Als je de standaard start datum wilt aanpassen, zie dan “Afwijkende start datum instellen”.

Afwijkende eerste betaling

Deze mogelijkheid is beschikbaar vanaf Paytium 2.1. Mogelijkheden first_payment_tax="21" first_payment_label="Eerste termijn" zijn toegevoegd in Paytium 3.2.

Het is mogelijk om bij de eerste betaling een afwijkend bedrag te hanteren. Jouw klant betaalt dan een lager of hoger bedrag, afhankelijk van jouw instelling. Om een afwijkende eerste betaling in te stellen voeg je aan de [paytium_subscription /] shortcode de parameter first_payment="4,99" toe. In onderstaand voorbeeld zal de klant dan eerst een betaling van €4,99 plaatsen, en bij de eerst volgende incasso zal het “totale” incasso bedrag geïncasseerd worden. In onderstaand voorbeeld is dat €99.

[paytium name="Formulier naam" description="Abonnement voor product of dienst" button_label="Aanmelden"]
[paytium_subscription interval="7 days" times="10" first_payment="4,99" first_payment_tax="21" first_payment_label="Eerste termijn" /]
[paytium_field type="name" label="Volledige naam" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" /]
[paytium_field type="label" label="Subscription €99" amount="99" /]
[paytium_total label="Weekly payment" /]
[/paytium]

Daarnaast kun je sinds Paytium 3.2 ook optioneel een belastingpercentage toevoegen met code first_payment_tax="21". Dit zorgt ervoor, dat als je gebruik maakt van Paytium Facturen, het eerste termijn ook een BTW tarief heeft.

Daarnaast is er ook first_payment_label="Eerste termijn" waarmee je een omschrijving kunt toevoegen voor de eerste betaling. Deze wordt getoond bij de betaling en in facturen. Als je dat niet doet wordt de formulier omschrijving gebruikt.

Abonnement optioneel maken

 • Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Paytium 4.1.0.
 • Geavanceerde functie! Als je er niet uit komt, begin dan met een eenvoudiger formulier.
 • Deze functionaliteit is in beta, test je formulier uitgebreid voordat je het in gebruik neemt.

Als je bezoekers zelf wilt laten kiezen tussen een abonnement, of een eenmalige betaling, kan dat door optional="true" toe te voegen aan je [paytium_subscription /] shortcode. Deze shortcode toont aan de bezoeker de vraag “Wil je een abonnement?” met opties “Ja” en “Nee”.


[paytium_subscription interval="3 months" times=" optional="true" optional_label="Wil je een abonnement?" /]

Indien de bezoeker “Nee” selecteert zullen alle velden die met een abonnement uitgeschakeld worden, en wordt de betaling als een eenmalige betaling verwerkt.

De optie optional_label is… optioneel, als je die niet gebruikt toont Paytium zelf een vergelijkbare tekst.
\
In plaats van deze mogelijkheid kun je ook gebruikmaken van “Bezoeker zelf interval laten kiezen” zoals in de volgende paragraaf beschreven. Gebruik niet beide mogelijkheden in een formulier.

Bezoeker zelf interval laten kiezen

 • Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Paytium 4.1.0.
 • Geavanceerde functie! Als je er niet uit komt, begin dan met een eenvoudiger formulier.
 • Deze functionaliteit is in beta, test je formulier uitgebreid voordat je het in gebruik neemt.

Je kunt bezoekers ook zelf een interval laten kiezen. Dit is handig als je bezoekers bijvoorbeeld in termijnen wilt laten betalen of als je bezoekers de mogelijkheid wilt geven een terugkerende donatie in te stellen.


[paytium_subscription interval="3 months" interval_label="Selecteer uw interval" interval_options="once, 1 months, 3 months" interval_amounts="222,22/444,44/999,99" times="" tax="21"  /]

Bij interval_label kun je een omschrijving voor het veld invoeren. Bij interval_options voer je de tijden waaruit mensen kunnen kiezen, voor voorbeelden zie paragraaf “Interval & times”. Je kunt hier ook once invoeren, wat “eenmalig” betekent. Als een bezoeker voor once kiest is het resultaat dat er geen periodieke betaling is, de betaling is volledig eenmalig.

Optioneel kun je ook interval_amounts instellen, met de bedragen per interval. In bovenstaand voorbeeld staan drie bedragen, €222,22, €444,44 en €999,99. Als je dat niet doet wordt het bedrag dat je elders in het formulier instelt gebruikt voor iedere betaling. Met interval_amounts kun je mensen bijvoorbeeld meer of minder laten betalen per interval. Dit is bijvoorbeeld nuttig voor een korting als een bezoeker betaalt in minder termijnen.

Als laatste kun je ook een belasting percentage instellen met tax.

Afwijkende start datum instellen

 • Deze functionaliteit is beschikbaar vanaf Paytium 4.1.0.
 • Geavanceerde functie! Als je er niet uit komt, begin dan met een eenvoudiger formulier.
 • Deze functionaliteit is in beta, test je formulier uitgebreid voordat je het in gebruik neemt.

Zoals uitgelegd bij paragraaf “Interval & times”, onderdeel “Belangrijke data”, doet een bezoeker direct na het indienen van het Paytium formulier zelf een “eerste betaling” en starten herhaalbetalingen pas bij het tweede interval. Paytium rekent de datum waarop de herhaalbetalingen moeten starten zelf uit.

Het kan zijn dat je wilt afwijken van de start datum, bijvoorbeeld voor contributie betalingen die moeten plaatsvinden op 1 januari van ieder jaar, of omdat je maandelijks een training geeft etc. En dat kan.


[paytium_subscription interval="3 months" times="" start_date="february 24" /]

Voeg aan je [paytium_subscription /] shortcode toe startdate, met een van de volgende mogelijkheden (in het Engels!). Paytium berekent aan de hand van jou invoer automatisch een goede datum die in de toekomst valt.

Maanden zoals “january” en “december” in de onderstaande voorbeelden kun je vervangen met andere maanden (in het Engels!). Dagen zoals “14”, “24” en “1” kun je natuurlijk ook vervangen met andere dagen.

 • first day of next month
 • first day of january
 • last day of this month
 • last day of december
 • next monday
 • +14 days
 • 24 february
 • january 1

Als je een start datum hebt gekozen, test het resultaat dan goed door test betalingen te plaatsen en de datum te controleren bij de betaling in Paytium > Betalingen en dan test betaling openen.

Periodieke betalingen testen

Als je Paytium instelt op Test Mode in Paytium > Instellingen en een betaling doet met credit card dan kun je ook (gratis) testen. De site moet dan wel in test blijven gedurende de test. Je kunt de code van je formulier dan tijdelijk instellen op 1 days zodat je sneller een periodieke betaling ziet verschijnen in Paytium.

Abonnementen beheren

Als de eerste betaling geslaagd is, wordt bij Mollie een abonnement aangemaakt voor de overige betalingen. Dat abonnement wordt door Mollie “verwerkt” en Mollie zal dus ook ervoor zorgen dat de herhaalbetalingen op tijd verwerkt worden. En dat is een voordeel (vinden wij) ten opzichte van bijvoorbeeld abonnementen in WooCommerce Subscriptions. Bij de abonnementen in Paytium zullen de herhaalbetalingen altijd verwerkt worden, ook als jouw website bijvoorbeeld offline is of een storing heeft.

Abonnementen beheren, voorbeeld van status icoontje

Betalingen die bij een abonnement horen, krijgen in Paytium een speciaal icoontje dat een beetje lijkt op een klok, namelijk: . Dat icoontje kan vier kleuren hebben:

 • Oranje – eerste betaling voor abonnement, aanmaken nog niet gelukt (betaling is waarschijnlijk open en nog niet voltooid)
 • Groen – eerste betaling voor abonnement en aanmaken abonnement gelukt
 • Rood – eerste betaling voor abonnement, aanmaken abonnement mislukt
 • Blauw – herhaalbetaling voor bestaand abonnement

Mollie zal de herhaalbetalingen voor abonnementen dus automatisch verwerken, en als de betaling daarvan slaagt, roepen ze de website/Paytium aan. Paytium zal zo’n betaling dan registreren bij Paytium > Betalingen, met het blauwe icoontje voor abonnementen.

Individueel abonnement bekijken en stopzetten.

Automatische email versturen op basis van abonnementen

In Automatische emails Paytium heb je te maken met verschillende email statussen aanmaak waarbij je email triggers separaat en goed ingesteld dienen te zijn. Indien die niet goed zijn ingesteld/aangevinkt dan wordt er natuurlijk geen emails verstuurd en komen ze nooit aan. Heb je een ‘subscription’ shortcode dan is het belangrijk om je subscription triggers vervolgens goed in te stellen.

‘Subscription’ emails kan je versturen op basis van:
Abonnement eerste betaling, Abonnement verlenging betaald, Abonnement verlening mislukt, Abonnement verlenging geannuleerd, Abonnement incasso bedrag verhogen bijgewerkt.
(Vergeet niet: Sepa Direct Debet voor automatische incasso’s moet aangevraagd, geverifieerd en geactiveerd zijn je Mollie account als je abonnementen gaat verkopen)

Email trigger ‘Subscription updated’
Sinds Paytium versie 4.4.2 met de Paytium Pro functionaliteit “Subscription fee increase” is het mogelijk het abonnement incasso bedrag te verhogen van bestaande klanten, waarvoor de email trigger “Subscription updated“ ingesteld moet worden.

Abonnementen stopzetten

Alle betalingen die bij een abonnement horen krijgen automatisch een nieuwe metabox “Abonnement gegevens” als je de betaling zelf (individueel) opent, waarin alle gegevens van dat abonnement zichtbaar zijn. Ook vind je hier een knop “Abonnement stopzetten” waarmee je het abonnement stop kan zetten. Er zullen dan geen nieuwe herhaalbetalingen meer plaatsvinden.

Herhaalbetalingen met SEPA Direct Debit (automatische incasso) die al klaar staan bij Mollie voordat je het abonnement stop zet, kunnen niet meer worden geannuleerd. Je zult tot 7 werkdagen moeten wachten totdat de betaling een definitieve status hebben (betaald, mislukt) en dan bijvoorbeeld die betaling terugbetalen aan de klant. Communiceer dit ook aan de klant, om verwarring te voorkomen.

Je kunt een abonnement helaas (nog niet) niet stopzetten vanuit de Mollie Dashboard, dat kan alleen in Paytium. Alle gegevens van een abonnement blijven bewaard, ook als je die stop zet.

Advies is altijd: Verwijder een abonnement niet/nooit voordat je het correct stopgezet hebt! Zie FAQ: Een abonnement controleren of het gestopt is in je Mollie-account

Discount codes ( korting ) toegepast op automatische terugkerende betalingen voor abonnementen

Sinds versie 4.3.6 is het nu mogelijk gemaakt om een discount code toe te passen op automatische kerende betalingen voor abonnementen zowel alleen op het eerste betaling van een abonnement indien dat je keuze is of een korting toepassen op alle betalingen behalve het eerste betaling.
Kan je bereiken door gebruik te maken van Paytium Plus of Pro, waar de functionaliteit “ Discount Codes “ in zit.
https://www.paytium.nl/handleiding/discounts-code/

Subscription fee increase – Abonnement incasso bedrag verhogen van bestaande klanten

Vanaf versie 4.4.2 is het mogelijk om het abonnementen bedrag te verhogen voor bestaande klanten, zonder een abonnement eerst te moeten annuleren en de abonnementhouder te vragen om een nieuwe mandaat te maken.
Sinds versie 4.4.2 kan dit zelfs al na 1 jaar lidmaatschap.
Kan je bereiken door gebruik te maken van Paytium Pro, waar de functionaliteit “Subscription fee increase” in zit.

Storneringen (chargebacks)

Automatische herhaalbetalingen zijn heel fijn, want zonder dat je iets doet wordt een herhaalbetaling door Mollie en Paytium helemaal automatisch op je rekening bijgeschreven. Maar, dat gaat soms ook mis, en daar zijn verschillende redenen voor. Het is verstandig hier rekening mee te houden.

Een herhaalbetaling (renewal payment) kan direct mislukken, waarbij het geld helemaal niet afgeschreven wordt bij je klant. Je zult de betaling wel in Mollie en Paytium zien staan, met de status “Mislukt”.

Maar een herhaalbetaling kan ook later teruggedraaid worden (stornering). Dan heb je het geld eerst wel ontvangen in je Mollie account, maar wordt het er weer afgehaald omdat de bank van jouw klant het terug eist. De betaling staat dan eerst als “Betaald” in Mollie en Paytium, maar verandert daarna automatisch naar “Gestorneerd”. In dit geval zal Paytium ook een melding tonen dat er een betaling gestorneerd is, direct in de WordPress admin.

Onze ervaring is dat als je goed communiceert, en een goed product of goede dienst levert, slechts een kleine minderheid van de “renewal payments” mislukt. En dat gebeurt dan vaak door een misverstand of andere praktische problemen.

Er zijn verschillende redenen voor mislukte of gestorneerde herhaalbetalingen. Onderstaand bespreken wij de meest voorkomende redenen.

Stornering door klant

Jouw klant kan de betaling sowieso laten terugboeken. Voor SEPA betalingen kan dit tot 13 maanden na de betaling. Dit noemen we een stornering of chargeback. Omdat dit kan is het belangrijk altijd voldoende te communiceren over wanneer er een betaling gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Je kunt met Paytium Plus, Pro en Premium een automatische email sturen nadat een herhaalbetaling heeft plaatsgevonden.

Stornering door te weinig saldo

De bank accepteert automatische incasso’s meestal wel, ook als een klant niet voldoende saldo heeft. Maar als de klant het saldo niet voldoende aanvult binnen enkele dagen, kan de bank geautomatiseerd de betaling terugboeken. Ook om deze reden is het belangrijk je klanten goed te informeren, zodat ze weten dat er een betaling aankomt en ervoor zorgen dat er voldoende saldo is op de rekening.

Mislukte betaling

Je verwacht het misschien niet, maar bankrekeningen worden ook geregeld opgezegd (bij overstap naar een andere bank, bedrijfsbeëindiging etc). Zeker nu dat het steeds gemakkelijker is om een zakelijke rekening te openen bij online banken zoals Knab en Bunq. Omdat de bankrekening opgezegd is, kan er niet geïncasseerd worden, en is ook je mandaat niet meer geldig (deze is namelijk gekoppeld aan de bankrekening). In dit geval kun je alleen maar contact opnemen met je klant en vragen of ze het abonnement opnieuw willen aanmaken via het Paytium formulier. Het bestaande abonnement kun je in Paytium annuleren (zie Abonnementen beheren).

Volgende stappen

In vrijwel alle gevallen adviseren wij je om direct contact op te nemen met je klant. Geef aan dat de automatische incasso voor de betaling voor jouw product of dienst is mislukt, en vraag of de klant het abonnement wil stopzetten of doorzetten.

Indien de klant het abonnement wil houden, en de stornering onbedoeld was, kun je de klant een factuur sturen voor de openstaande betaling. Je kunt de klant ook naar een speciaal Paytium betaallink formulier sturen waar de klant de betaling zelf plaatst via jouw Mollie account.

Mollie heeft op dit moment geen methode om een mislukte/gestorneerde betaling opnieuw te doen. We overwegen wel om voor Paytium zelf een oplossing te ontwikkelen, indien je daar behoefte aan hebt, laat het ons dan even weten.

De “renewal payment” voor het volgende interval zal wel automatisch opnieuw plaatsvinden (tenzij je het abonnement hebt geannuleerd).

Iedere herhaalbetaling vindt automatisch plaats op het door jou vooraf ingestelde interval, bijvoorbeeld twee-wekelijks, maandelijks of jaarlijks.
Mollie gebruikt automatisch de beste betaalmethode voor de herhaalbetalingen: automatische incasso (SEPA Direct Debit) of creditcard Indien je niet wilt dat het abonnement voor het volgende interval plaats vindt, moet je het abonnement dus op tijd/voor de verlenging annuleren/stopzetten.

Alle FAQ’s en oplossingen en heads-ups! ‘Abonnement Stopzetten’ Knop.

Cancel Knop /Abonnement stop zetten werkt niet?

Je hebt mogelijk een conflict met een plugin of je thema (mogelijk een oude versie jQuery die in conflict is met de huidige WP versie van jQuery.)
Hierdoor is het goed mogelijk dat de ‘cancel’ knop niet werkt.
Probeer andere plug-ins uit te schakelen en het thema te wijziging en zeg vervolgens het abonnement op.
Vind uit welke -> zet het uit -> cancel het abonnement -> zet de plugin weer aan.

Een abonnement controleren of het gestopt is in je Mollie-account

Om de klant/abonnement te vinden in Mollie gebruikt je de Customer ID (volg pijl) in je subscription details Paytium >Subscription details > Customer

Ga vervolgens naar: https://www.mollie.com/dashboard//customers/. Je moet dan kunnen zien of de betaling ook daadwerkelijk geannuleerd /gestopt is.
Heads up! – Verwijder het abonnement niet/nooit voordat je je abonnementen correct stopgezet hebt! Technisch gezien wordt je als Paytium plugin gebruiker via je Mollie API keys met Mollie verbonden. Alleen jij kan en moet een “cancel subscription request” van je gebruikers abonnementen verzenden om een abonnement stop te zetten.
Tip: Hou er goed rekening mee dat je alles goed stopt/beëindigd/afsluit/overzet en van je eigen data een back-up maakt, in het geval van en voordat je de plugin verwijderd. Controller het altijd in je Mollie account. Voor wat je abonnementen van je gebruikers betreft is het de knop “Abonnement stopzetten”/ “Cancel Subscription” bij Betalingen verwerken > Abonnement gegevens Zie Abonnementen stopzetten.

Abonnement gestopt en volgende melding verschijnt?

Betekend dat het abonnement is gecanceld bij Mollie maar dat er betalingen al ‘gepland’ staan voor ze. Aan de Mollie-kant zou het al geannuleerd kunnen zijn, maar omdat er al geplande betalingen zijn, zal Paytium de status nog niet wijzigen.

Geen Cancel knop/ Abonnement stopzetten te zien?

Dan is het abonnement verwijderd voordat het correct stopgezet is!
Let op : Verwijder het abonnement niet/nooit voordat je het correct stopgezet hebt!

Abonnement verwijderd en niet eerst correct stopgezet? Oeps!

Twee oplossingen daarvoor om ze te vinden:

 1. Ga naar je prullenbak : Je kunt er komen via deze url:
  *your_site_domain_here*/wp-admin/edit.php?post_type=pt_payment&post_status=trash
 2. Alle informatie van alle betalingen wordt in WordPress zelf opgeslagen.
  Paytium slaat alle betalingen op in de wp_posts tabel. De post_type is dan pt_payment.

Abonnement verwijderd niet correct stopgezet, daarbij ook nog de prullebak daarbij geledigd en ook geen back-up gemaakt? Oeps oeps!

Dan is hopelijk de enige overgebleven optie, het abonnement te force-stoppen. Gebruik hiervoor de Subscription ID en de Customer ID gegevens van het te stoppen abonnement, die te vinden zijn in je Mollie Dashboard.
Ga vervolgens in je dashboard naar Mollie> Mollie Cancel subscription> (voer ze in) en > Cancel.

Error code: Aanmaken abonnement mislukt:

[2021-11-01t12:45:27+0000] error executing api call (422: unprocessable entity): a subscription with the same description already exists for this customer. field: description. documentation: https://docs.mollie.com/overview/handling-errors
Betekend dat er al een een abonnement met dezelfde omschrijving bestaat.
Wellicht is het eerste abonnement niet correct gestopt en vervolgens is er een nieuw abonnement aangemaakt met dezelfde omschrijving, er zijn dus 2 abonnementen met de zelfde omschrijving. Het is goed mogelijk dat de eerste keer auto-renew wel lukt, bij de tweede keer geeft het een foutmelding.

Hoe op te lossen?

 1. 1 ervan alsnog correct stoppen Lees ook : Abonnementen stopzetten
 2. Bekijk eerst https://github.com/mollie/mollie-api-node/issues/272
 3. Bekijk eerst https://docs.mollie.com/overview/handling-errors
 4. Het is ook mogelijk Paytium-logs te controleren in “../wp-content/plugins/paytium/logs”. Bestandsnamen zien eruit als “paytium-Year-Month-Day”.
  Controleer de data met de data van nieuwe betalingen of ‘canceled’ abonnement of stuur het op naar ons. We kijken dan mee.

None of the above? Dan je case verder uitbreiden, zodat we de zelfde fout kunnen creëren.

Hoe krijg ik deze info zichtbaar in mijn Paytium formulier?

Je hebt een Refund gepleegd voor je abonnee waarna vervolgens je abonnee zelf ook gestorneerd heeft. De Betaalstatus in blijft echter “Paid ”.
Hoe krijgt ik de Chargeback zichtbaar ? Waar moet ik zoeken ?
Ga naar ../{your wordpress installation}/wp-content/plugins/paytium/logs
Hier zal een heleboel bestanden moeten zijn met namen als paytium-{Year-month-day}.txt”
Je hebt degene nodig met de Chargeback datum. Hier moet er wat informatie te vinden zijn.
Je kan twee dingen doen:

 1. Het zelf zoeken en vinden
 2. Je log files en de Chargeback datum en tijd van desbetreffende abonnee sturen naar support@paytium.nl en we helpen je daarbij.

Een combi termijn bedrag met een extra additionele bedrag bij elkaar opgeteld?

Stel er wordt gekozen voor een “jaarlijks” donatie periode “€48,00” en er wordt bijvoorbeeld €2,- bedrag ingevuld in de keuze open veld. Is het eind bedrag dan € 50,00?

Antwoord :
Ja,

 1. Het zal € 48,00 jaarlijks zijn
 2. Het zal toegevoegd worden aan het totale bedrag

Zie screenshot:

Met als voorbeeld code:

[paytium name="donatie keuze" description=" uw gekozen donatie is
"button_label="akkoord en naar betalen"]
[paytium_subscription interval_label="Donatie periode "interval_options="1
months, 12 months"]
[paytium_field type="radio" label="Donatiebedrag" options="4,00 per maand 1
persoon/8,00 per maand per gezin/48,00 per jaar 1 gezin/96,00 per jaar per
gezin/" options_are_amounts="true" /]
[paytium_field type="open" label="" default="" /]
<br>
[paytium_field type="name" label="uw naam" /]
[paytium_field type="email" label="uw emailadres" required="true" /]
Door op onderstaande knop te klikken gaat u verder naar het betaal menu en
gaat u akkoord met de automatische incasso zoals door u aangegeven.
<br>
<br>
[/paytium]

Een open (vrije bedrag) flexibiliteit bieden in je formulier waar gebruikers zelf eigen (vaak hoger) bedragen kunnen instellen ? Het hogere bedrag dient dan jaarlijks terugkerend te zijn ? Hoe doe ik dat?

Eenvoudig product of dienst, met “vrij” bedrag shortcode:

[paytium name="Formulier naam" description="Betaling" button_label="Betalen"]
[paytium_field type="open" label="Gewenst bedrag:" default="25" /]
[/paytium]

Nu in bovenstaande vraagstellingen toevoegen aan je code
[paytium_field type="open" label="Gewenst bedrag" default="25.00" minimum="25" /]

Jaarlijks terugkerend?
Toevoegen aan je shortcode
[paytium_subscription interval="12 months" times="99" first_payment="25,00" /]

Complete voorbeeld code wordt dan
[paytium name="Formulier naam" description="Abonnement voor product of dienst" button_label="25,00"]
[paytium_subscription interval="12 months" times="99" first_payment="25,00" /]
[paytium_field type="open" label="label" default="25" minimum="25"/]
[/paytium]

Je kunt een standaardbedrag, een minimumbedrag en andere attributen op maat instellen.

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl