logo
logo

Recurring payments

Met Paytium kun je eenvoudig beginnen met het ontvangen van automatisch terugkerende betalingen in WordPress, ook wel recurring payments, voor bijvoorbeeld lidmaatschappen en abonnementen.

De eerste betaling betaalt jouw klant met bijvoorbeeld iDEAL, MisterCash of creditcard. Iedere herhaalbetaling daarna vindt dan automatisch plaats op het door jou vooraf ingestelde interval, bijvoorbeeld twee-wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Mollie gebruikt automatisch de beste betaalmethode voor de herhaalbetalingen: automatische incasso (SEPA Direct Debit) of creditcard. Die inkomsten verschijnen zonder tussenkomst van jou of jouw klant in je Mollie dashboard.

Tevreden gebruikers van Paytium hebben periodieke betalingen in WordPress al ingezet voor:

 • periodieke donaties voor goede doelen
 • betaling voor lidmaatschappen (memberships) van voetbalverenigingen of tijdschriften
 • abonnementsgelden (subscriptions) op diensten zoals WordPress onderhoud

Hou er rekening mee dat Mollie SEPA Direct debit alleen gebruikt in combinatie met periodieke betalingen. Dus SEPA Direct Debit kan niet gebruikt worden voor een eerste betalingen of eenmalige betalingen.

Belangrijke tip

Het is belangrijk om vooraf toestemming te vragen voor de automatisch periodieke afschrijvingen, en om je klant tevreden te houden over jouw product/dienst. Jouw klanten kunnen namelijk een automatische incasso op verschillende manieren terugboeken: tot bijna 60 dagen via hun bank en tot 13 maanden met een “Melding Onterechte Incasso”.

Aan de slag

 1. Installeer eerst de Paytium plugin.
 2. Activeer in je Mollie Dashboard de betaalmethoden minimaal iDEAL en SEPA Direct Debit (SEPA-incasso) en eventueel ook Credit Card.
 3. Om een terugkerende betaling te “maken” moet jouw klant een “eerste” betaling plaatsen, waarmee hij eigenlijk toestemming geeft voor de terugkerende betaling (vraag duidelijk op je website om die toestemming!). Die eerste betaling wordt aangemaakt door Paytium, met bijvoorbeeld de onderstaande code. Als je deze knipt en plakt naar je website, zou het meteen moeten werken.

[paytium name="Formulier naam" description="Abonnement voor product of dienst" button_label="Aanmelden"]
[paytium_subscription interval="7 days" times="10" /]
[paytium_field type="name" label="Volledige naam" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" /]
[paytium_field type="label" label="Subscription €99" amount="99" /]
[/paytium]

De bovenstaande code zorgt ervoor dat er na de eerste betaling, nog maximaal 10 keer om de 7 dagen een automatische betaling van €99 plaatsvindt. Als je meer vrijheid nodig hebt qua bedragen, bekijk dan ook de handleiding Flexibele bedragen.

Interval & times

Als je recurring payments wilt ontvangen in WordPress met Paytium moet je twee zaken op orde hebben:

 • wanneer wil je incasseren, dit noemen we in de code interval
 • hoe vaak in totaal wil je incasseren, dit noemen we in de code times

Interval

Het interval kun je ingeven in days, weeks of months. Het maximum interval is één jaar, dus:  12 months, 52 weeks of 365 days.

Als je bijvoorbeeld wilt dat er wekelijks geïncasseerd wordt, vul je bij interval in 7 days. Als je wilt dat er maandelijks geïncasseerd wordt, dan vul je in 1 month. Als je jaarlijks wilt incasseren vul je 12 months in en niet 1 year.

Times

Met times stel je in hoe vaak je wilt incasseren. Als je 10 wilt incasseren (na de eerste betaling) vul je dus in  times="10". Als je doorlopend wilt blijven incasseren, bijvoorbeeld tot de klant opzegt, dan laat je times leeg: times="". Het maximum dat je hier kunt invullen is 255.

Belangrijke data

Hou er rekening mee dat er bij abonnementen in Paytium twee belangrijke datums zijn. De datum waarop de eerste betaling (first payment date) gedaan wordt, en de datum waarop de herhaalbetalingen beginnen (start renewals).

Omdat de eerste betaling nodig is als “bewijs” dat de klant jou toestemming geeft om te incasseren, starten de automatische herhaalbetalingen pas het tweede “interval”.

Een voorbeeld: als je in totaal tien termijnen wilt incasseren, stel je “times” in op 9, want de eerste betaling heeft al plaatsgevonden. Nog een voorbeeld: als je in totaal 12 maanden een bedrag in rekening wilt brengen, stel je “times” in op 11, want de eerste betaling maakt het totaal dan 12.

Afwijkende eerste betaling

Deze mogelijkheid is beschikbaar vanaf Paytium 2.1. Mogelijkheden first_payment_tax="21" first_payment_label="Eerste termijn" zijn toegevoegd in Paytium 3.2.

Het is mogelijk om bij de eerste betaling een afwijkend bedrag te hanteren. Jouw klant betaalt dan een lager of hoger bedrag, afhankelijk van jouw instelling. Om een afwijkende eerste betaling in te stellen voeg je aan de [paytium_subscription /] shortcode de parameter first_payment="4,99" toe. In onderstaand voorbeeld zal de klant dan eerst een betaling van €4,99 plaatsen, en bij de eerst volgende incasso zal het “totale” incasso bedrag geïncasseerd worden. In onderstaand voorbeeld is dat €99.

[paytium name="Formulier naam" description="Abonnement voor product of dienst" button_label="Aanmelden"]
[paytium_subscription interval="7 days" times="10" first_payment="4,99" first_payment_tax="21" first_payment_label="Eerste termijn" /]
[paytium_field type="name" label="Volledige naam" /]
[paytium_field type="email" label="Email" required="true" /]
[paytium_field type="label" label="Subscription €99" amount="99" /]
[paytium_total label="Weekly payment" /]
[/paytium]

Daarnaast kun je sinds Paytium 3.2 ook optioneel een belastingpercentage toevoegen met code first_payment_tax="21". Dit zorgt ervoor, dat als je gebruik maakt van Paytium Facturen, het eerste termijn ook een BTW tarief heeft.

Daarnaast is er ook first_payment_label="Eerste termijn" waarmee je een omschrijving kunt toevoegen voor de eerste betaling. Deze wordt getoond bij de betaling en in facturen. Als je dat niet doet wordt de formulier omschrijving gebruikt.

Verplichte velden

Om terugkerende betalingen te ontvangen met een Paytium formulier gebruik je de code [paytium_subscription /]. Daarnaast is het verplicht om een veld van het type name en email te hebben. Lees hier meer over extra velden. Je mag ook andere extra velden toevoegen.

Wat de naam van de klant betreft: je mag ook een veld type firstname en lastname gebruiken in plaats van alleen name, dan zal Paytium voor Mollie de velden voor Voornaam en Achternaam automatisch samenvoegen.

Periodieke betalingen testen

Als je Paytium instelt op Test Mode in Paytium > Instellingen en een betaling doet met credit card dan kun je ook (gratis) testen. De site moet dan wel in test blijven gedurende de test. Je kunt de code van je formulier dan tijdelijk instellen op 1 days zodat je sneller een periodieke betaling ziet verschijnen in Paytium.

Abonnementen beheren

Als de eerste betaling geslaagd is, wordt bij Mollie een abonnement aangemaakt voor de overige betalingen. Dat abonnement wordt door Mollie “verwerkt” en Mollie zal dus ook ervoor zorgen dat de herhaalbetalingen op tijd verwerkt worden. En dat is een voordeel (vind ik) ten opzichte van bijvoorbeeld abonnementen in WooCommerce Subscriptions. Bij de abonnementen in Paytium zullen de herhaalbetalingen altijd verwerkt worden, ook als jouw website bijvoorbeeld offline is of een storing heeft.

Abonnementen beheren, voorbeeld van status icoontje

Betalingen die bij een abonnement horen, krijgen in Paytium een speciaal icoontje dat een beetje lijkt op een klok, namelijk: . Dat icoontje kan vier kleuren hebben:

 • Oranje – eerste betaling voor abonnement, aanmaken nog niet gelukt (betaling is waarschijnlijk open en nog niet voltooid)
 • Groen – eerste betaling voor abonnement en aanmaken abonnement gelukt
 • Rood – eerste betaling voor abonnement, aanmaken abonnement mislukt
 • Blauw – herhaalbetaling voor bestaand abonnement

Mollie zal de herhaalbetalingen voor abonnementen dus automatisch verwerken, en als de betaling daarvan slaagt, roepen ze de website/Paytium aan. Paytium zal zo’n betaling dan registreren bij Paytium > Betalingen, met het blauwe icoontje voor abonnementen.

Individueel abonnement bekijken en stopzetten.


Abonnementen stopzetten

Alle betalingen die bij een abonnement horen krijgen automatisch een nieuwe metabox “Abonnement gegevens” als je de betaling zelf (individueel) opent, waarin alle gegevens van dat abonnement zichtbaar zijn. Ook vind je hier een knop “Abonnement stopzetten” waarmee je het abonnement stop kan zetten. Er zullen dan geen nieuwe herhaalbetalingen meer plaatsvinden.

Herhaalbetalingen met SEPA Direct Debit (automatische incasso) die al klaar staan bij Mollie voordat je het abonnement stop zet, kunnen niet meer worden geannuleerd. Je zult tot 7 werkdagen moeten wachten totdat de betaling een definitieve status hebben (betaald, mislukt) en dan bijvoorbeeld die betaling terugbetalen aan de klant. Communiceer dit ook aan de klant, om verwarring te voorkomen.

Je kunt een abonnement helaas (nog niet) niet stopzetten vanuit de Mollie Dashboard, dat kan alleen in Paytium. Alle gegevens van een abonnement blijven bewaard, ook als je die stop zet.

Storneringen (chargebacks)

Automatische herhaalbetalingen zijn heel fijn, want zonder dat je iets doet wordt een herhaalbetaling door Mollie en Paytium helemaal automatisch op je rekening bijgeschreven. Maar, dat gaat soms ook mis, en daar zijn verschillende redenen voor. Het is verstandig hier rekening mee te houden.

Een herhaalbetaling (renewal payment) kan direct mislukken, waarbij het geld helemaal niet afgeschreven wordt bij je klant. Je zult de betaling wel in Mollie en Paytium zien staan, met de status “Mislukt”.

Maar een herhaalbetaling kan ook later teruggedraaid worden (stornering). Dan heb je het geld eerst wel ontvangen in je Mollie account, maar wordt het er weer afgehaald omdat de bank van jouw klant het terug eist. De betaling staat dan eerst als “Betaald” in Mollie en Paytium, maar verandert daarna automatisch naar “Gestorneerd”. In dit geval zal Paytium ook een melding tonen dat er een betaling gestorneerd is, direct in de WordPress admin.

Mijn ervaring is dat als je goed communiceert, en een goed product of goede dienst levert, slechts een kleine minderheid van de “renewal payments” mislukt. En dat gebeurt dan vaak door een misverstand of andere praktische problemen.

Er zijn verschillende redenen voor mislukte of gestorneerde herhaalbetalingen. Onderstaand bespreek ik de meest voorkomende redenen.

Stornering door klant

Jouw klant kan de betaling sowieso laten terugboeken. Voor SEPA betalingen kan dit tot 13 maanden na de betaling. Dit noemen we een stornering of chargeback. Omdat dit kan is het belangrijk altijd voldoende te communiceren over wanneer er een betaling gaat plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Je kunt met Paytium Plus, Pro en Premium een automatische email sturen nadat een herhaalbetaling heeft plaatsgevonden.

Stornering door te weinig saldo

De bank accepteert automatische incasso’s meestal wel, ook als een klant niet voldoende saldo heeft. Maar als de klant het saldo niet voldoende aanvult binnen enkele dagen, kan de bank geautomatiseerd de betaling terugboeken. Ook om deze reden is het belangrijk je klanten goed te informeren, zodat ze weten dat er een betaling aankomt en ervoor zorgen dat er voldoende saldo is op de rekening.

Mislukte betaling

Je verwacht het misschien niet, maar bankrekeningen worden ook geregeld opgezegd (bij overstap naar een andere bank, bedrijfsbeëindiging etc). Zeker nu dat het steeds gemakkelijker is om een zakelijke rekening te openen bij online banken zoals Knab en Bunq. Omdat de bankrekening opgezegd is, kan er niet geïncasseerd worden, en is ook je mandaat niet meer geldig (deze is namelijk gekoppeld aan de bankrekening). In dit geval kun je alleen maar contact opnemen met je klant en vragen of ze het abonnement opnieuw willen aanmaken via het Paytium formulier. Het bestaande abonnement kun je in Paytium annuleren (zie Abonnementen beheren).

Volgende stappen

In vrijwel alle gevallen adviseer ik je om direct contact op te nemen met je klant. Geef aan dat de automatische incasso voor de betaling voor jouw product of dienst is mislukt, en vraag of de klant het abonnement wil stopzetten of doorzetten.

Indien de klant het abonnement wil houden, en de stornering onbedoeld was, kun je de klant een factuur sturen voor de openstaande betaling. Je kunt de klant ook naar een speciaal Paytium betaallink formulier sturen waar de klant de betaling zelf plaatst via jouw Mollie account.

Mollie heeft op dit moment geen methode om een mislukte/gestorneerde betaling opnieuw te doen. Ik overweeg wel om voor Paytium zelf een oplossing te ontwikkelen, indien je daar behoefte aan hebt, laat mij dat dan even weten.

De “renewal payment” voor het volgende interval zal wel automatisch opnieuw plaatsvinden (tenzij je het abonnement hebt geannuleerd).

 

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is een project van WordPress expert David de Boer, iDEAL specialist sinds 2008.

Mail gerust naar david@paytium.nl