logo
logo

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Paytium aan de samenstelling van deze website besteed, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op paytium.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paytium (ook niet via een eigen netwerk).

Paytium kan er niet voor instaan dat de informatie op paytium.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Paytium sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van paytium.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om paytium.nl te kunnen raadplegen.

Wanneer de bezoeker van paytium.nl de software “Paytium” download of een licentie bestelt, legt de website Paytium.nl namens Paytium voor administratieve doeleinden gegevens van die bezoekers vast. Daarnaast legt Paytium gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van Paytium.

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl