logo
logo

Voorwaarden

Algemene zaken

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van David de Boer handelend onder de handelsnamen Paytium en Chill Creations.

  • Het (direct vanaf paytium.nl) kopen of gebruiken van producten van Paytium impliceert dat de gebruiker/klant deze Algemene Voorwaarden zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website paytium.nl.
  • Het kopen of gebruiken van producten van Paytium die aangekocht zijn via woocommerce.com impliceert dat de gebruiker/klant de Algemene Voorwaarden van WooCommerce zowel gelezen en geaccepteerd heeft en bekend is met de inhoud van de website woocommerce.com. Op producten die aangeschaft zijn via woocommerce.com gelden de voorwaarden van woocommerce.com.
  • Paytium behoudt zich het recht de voorwaarden en website paytium.nl op ieder moment te wijzigen, zonder de klant daarvan op de hoogte te hoeven brengen.
  • Paytium garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en aan de in het aanbod vermelde specificaties.
  • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  • Alle prijzen op de site zijn exclusief de wettelijk verschuldigde BTW
  • Hoewel we niet kunnen controleren op welke sites onze gebruikers Paytium installeren, bieden wij geen ondersteuning op sites met 18+ of illegale inhoud.
  • Er geldt geen zichttermijn omdat het downloaden van software product(en) betreft. Er is tevens geen restitutie mogelijkheid voor licenties omdat de software voor aanschaf van licenties vrij te downloaden en testen is.
  • Paytium is een Nederlands bedrijf, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel. In geval van een geschil tussen partijen is het Nederlandse recht van toepassing. Bij geschillen wordt getracht deze onderling op te lossen en indien dit niet mogelijk is, dienen geschillen te worden voorgelegd aan de Kantonrechter te Den Haag.
  • Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc. en (technische) specificaties op de internet sites van Paytium gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Paytium licenties

Het aanschaffen van een licentie voor Paytium geeft de klant toegang tot 1 (een) jaar automatische updates naar nieuwe versies, onbeperkte iDEAL betalingen per site met een geldige licentie en professionele ondersteuning met de hoogste prioriteit.

Software licentie

Paytium is gelicenceerd onder de Open source GPL v3.0 licentie, lees de GPL v3.0 Engelstalige juridische tekst of de Nederlandse vrije vertaling (PDF).

De gebruiker heeft onder de GPL licentie het recht alle nodige aanpassingen aan de code te doen zodat deze goed aan de wensen voldoet. Verspreiding van de originele versie moet altijd gedaan worden in de geest en voorwaarden van de GPL licentie. De gebruiker mag de copyright informatie in php of andere bestanden niet verwijderen.

Ondersteuning

Alle gebruikers van Paytium kunnen ondersteuning aanvragen via support@paytium.nl. Alleen gebruikers die een licentie hebben aangeschaft genieten daarbij altijd de hoogste prioriteit en garantie op ondersteuning.

Paytium houdt zich het recht voor om ondersteuning te limiteren of beëindigen in de volgende gevallen: onredelijk gedrag door de gebruiker (onder andere schelden, raciscme etc), herhaalde problemen op systemen en servers van de klant die niet door Paytium kunnen of dienen verholpen te worden, een niet coöperatieve houding van de gebruiker, bijvoorbeeld het niet leveren van de nodige gegevens om een probleem op te lossen etc etc.

Eenzijdige beëindiging

Paytium behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden, toegang tot de website, geldigheid van licenties, de software ontwikkeling en activiteiten te beëindigen indien gebruikers zich niet houden aan de Algemene Voorwaarden of voor iedere andere reden. In geen geval is Paytium gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Overmacht

Paytium is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van Paytium behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Paytium. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Paytium behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Paytium gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

iDEAL + WordPress nieuws

één email per maand • informatief • eenvoudig afmelden

Please wait...

Bedankt, je bent succesvol toegevoegd aan de nieuwsbrief!

WordPress expert

Paytium is ontwikkeld door David de Boer

Het bedrijf bekijkt de technologische ontwikkelingen vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Het accent ligt op toegankelijkheid en gebruikers mogelijkheden.

Mail gerust naar support@paytium.nl